1990'dan bugüne büyüyen tecrübemizle!

Prefabrik Sanayi Yapısı Nakliye ve Montaj Süreci

Prefabrik sanayi yapılarının, montaj edilecekleri alana nakliyeleri önemli bir konudur. Bu aşamada yapı elemanlarının zarar görmemesinin sağlanması ve belirli taşıma kriterlerinin korunması gerekmektedir. Aynı şekilde montaj işlemi için de bu yapıların depo alanlarında uzun zaman bekletilmemesi, doğru yöntemler kullanılarak montajlanmasına dikkat edilmelidir.

Prefabrik Sanayi Yapılarının Nakliye Aşamaları

Prefabrik sanayi yapısı imalat sürecinin tamamlanmasından sonra taşıma aşaması başlamaktadır. Bu aşamada, prefabrik yapıların kurulacakları alanlara taşınması kamyonlar veya treyler ile gerçekleştirilir. Bu aşamada yapıların zarar görmeden taşınması çok önemlidir. Dolayısı ile yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. İmal edildikten sonra çok zaman kaybetmeden bu yapıların taşıma işleminin ve montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, özellikle şantiye alanında uzun zaman bekletilen yapı elemanlarının zarar görme ihtimali çok yüksektir.

Beton prefabrik sanayi yapısı, nakliye aşamasında, karayolu taşımacılığı yaparken belirli taşıma sınırları mevcuttur. Bu noktada, izin verilen yük ağırlıkları, köprülerin taşıma kapasiteleri dikkate alınmalıdır. Aksi halde bu durum çok ciddi sorunlara ve kazalara yol açabilmektedir.

Ayrıca bu konuda alt ve üst geçitlerin yatay ve dikey açıklıkları ile alakalı da bir sınırlandırma söz konusudur. Fabrikalardan şantiye alanlarına veya prefabrik yapının kurulacağı alana taşıma işlemlerinde, taşınacak yapı ağır ve büyük ise çeşitli taşıma problemleri doğabilmektedir. Bu konu ile alakalı mevcut yükü taşıyan araçların trafiğe çıkış saatine de kısıtlama getirilmiştir. Bu sebeple, tüm bu hususlara dikkat edilerek bir nakliye işleminin gerçekleştirilmesi önemlidir.

Prefabrik sanayi yapısı elemanlarının fazlalığı ve boyutlarına göre nakliye işlemlerinin tamamlanma süresi değişebilmektedir. Taşıma işleminin uzun sürmesi maliyeti de etkilemektedir. Kamyonların, yapı elemanları taşımaları için gerçekleştirdikleri seferlerin sayısı maliyet arttıran unsurlardandır. Ayrıca prefabrik yapı elemanlarının imal edildikleri fabrika ve prefabrik yapının kurulum yeri arasındaki mesafe de birim maliyeti etkileyen bir faktördür.

Prefabrik Sanayi Yapılarının Montaj Aşamaları

Beton prefabrik sanayi yapısı, montajının yapılacağı yere getirildikten sonra montaj işlemleri de belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar;

  • Montaj zemininin ve temellerin hazırlanması,
  • Kolon ve kirişlerin montajı,
  • Çatı makaslarının montajı şeklindedir.

Bu aşamada mobil vinçlerin kullanımı oldukça yaygındır. Bu vinçler geniş hareket yeteneğine sahip oldukları için kurulum işlemini kolaylaştırmaktadır. Montaj aşamasında istenilen kurulumun sağlanabilmesi için montaj zemininin hazırlanmasına önem verilmesi gerekmektedir.

Prefabrik sanayi yapılarında montaj aşamasında, bu yapı elemanlarının birleşim yerleri için üretim aşamasında bırakılan boşluklar ve çelik pimler kullanılmaktadır. Ayrıca aralarına yüksek dozajlı çimento dökülerek yeterli sağlamlıkta olması sağlanmaktadır. Bu aşamada, temelin doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir.

Özellikle doğru şekilde yerleştirilmeyen temel elemanları montajlama işlemlerinde sorunlar yaratabilmektedir. Dolayısı ile tüm montaj aşaması uzamakta ve zaman kaybı meydana gelmektedir. Aynı durum diğer montajlama işlemleri için de geçerlidir. Bağlantı noktalarının montajı da kurulumun güvenliği açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, yerinde döküm bağ hatıllarının temel soketleri ile birlikte yapılması önerilmektedir. Bunların eksik bırakılması montajın tamamlanmasının ardından problemlere sebep olabilir.

Ayrıca yeterli finansmanın sağlanması da montajın doğru ve istenilen zamanda gerçekleşmesi açısından önemli bir faktördür. Üretimci firmaların montaj için belirledikleri süre genellikle olabilecek en kısa süredir. Kurulum yerinde yeterli ekipmanın sağlanamaması, gerekli finansmana ve yaptırım gücüne sahip olunamaması durumunda montajlama süresi uzamaktadır. Bu durumda da, tamamen rijitlenemeyen yapı elemanları, uzun zamanda çeşitli olumsuzluklar doğuracak yükler altında kalmaktadır.

Prefabrik yapılar fabrikada hızlı bir şekilde imal edilerek yerinde kolay bir kurulum sağlayan yapılardır. Montaj aşamasında belirli yapı elemanlarının montajının sağlanarak, diğerlerinin bekletilmesi, prefabrik yapıların imal edilme amaçlarına ters düşmektedir. Dolayısı ile uygun bir yöntem ile kısa zaman için montaj işlemlerinin bitirilmesi, etkili bir kullanım sağlayacaktır.

1 Comment

  • Prefabrik Sanayi Yapısı | Beltaş Yapı Elemanları

    […] Prefabrik Sanayi Yapısı Nakliye ve Montaj Süreçleri […]

Leave A Comment

Projenizi inceleyerek hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmak için sizi arayalım.

Ücretsiz Analiz Talep Et