1990'dan bugüne büyüyen tecrübemizle!
Prefabrik Taşıyıcı Sistemler Nelerdir?

Prefabrik Taşıyıcı Sistemler Nelerdir?

Prefabrik taşıyıcı sistemler, prefabrik yapıların temel yapı taşı olarak ifade edilmektedir. Kolonlar, kirişler, panolar, hücreler, kolon döşeme sistemleri prefabrik taşıyıcı sistemlerin birer parçası olarak gösterilebilmektedir.

Prefabrikasyon, yapı sektöründe önemli bir yere sahip olan ve büyük avantajlar sunan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde yapı elemanları şantiyede değil fabrika ortamında üretilmektedir. Beltaş Yapı Elemanları olarak firmamız, prefabrik taşıyıcı sistemleri de fabrika ortamında üreterek şantiye alanına nakletmekte ve montajını tamamlamaktadır.

Prefabrik Taşıyıcı Sistemler Nelerdir?

Prefabrikasyon teknolojisinde önemli bir yere sahip olan prefabrik taşıyıcı sistemleri şu şekilde örneklendirebiliriz:

  • Prefabrik çerçeve sistemler
  • Panolu sistemler
  • Hücre sistemler
  • Karışık sistemler

Prefabrik Çerçeve Sistemler

Prefabrik çerçeve sistemler, yapı üzerindeki yükler, kiriş ve kolon ya da kolon ve döşeme gibi araçların bir çatı altında toplanmasıyla oluşan bir sistemdir. Kolon kiriş sistemler, prefabrike kolon ya da kirişlerin oluşturduğu, düğüm noktaları duruma göre moment aktarabilen ya da mafsallı olarak düzenlenen ihtiyaç halinde yatay kuvvetler alacak noktada dökme perdelerin tercih edildiği bir sistemdir.  

Kolon döşeme sistemler ise döşeme plağının kirişler aracılığıyla kolonlara iletildiği, topping betonunun dökülmesiyle birlikte kompozit olarak çalışan sistemlerdir.

Prefabrike Panolu Sistemler

Prefabrik taşıyıcı sistemlerin bir parçası olan panolu sistemler, taşıyıcı prefabrike duvarları bulunan, çift ya da tek yönlü döşeme panolarının oluşturduğu bir sistem olarak ifade edilmektedir.

Çoğunlukla birden fazla kata sahip yapılarda tercih edilen prefabrike panolu sistemler, binanın duvar niteliklerine göre boyuna duvarlı sistem, enine duvarlı sistem ve çift yönlü sistem olarak kategorilendirilmektedir. Özellikle iki yönlü sistemler, deprem bölgeleri için ideal olmasıyla bilinmektedir.

Hücre Sistemler

Prefabrik hücre sistemler, esasen panolu sistemlere benzerliği olan bir sistemdir. Panoların sahada değil üretim merkezinde birleştirilmesiyle meydana gelmekte, böylelikle montajı hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Üst üste ya da yan yana yerleştirilerek ihtiyaç duyulduğu şekilde tasarlanan, taşıyıcı sistemi oluşturan duvar ve döşemelerden meydana gelmektedir.

Karışık Sistemler

Prefabrik taşıyıcı sistemlerden karışık sistemler ise panolu ya da çerçeveli sistemlerin farklı kombinasyonlarıyla beraber çatı makası gibi yapıların çelik türünden farklı malzemelerle imal edilmiş yapıların oluşturduğu bir sistemdir. Tüm bunlarla beraber çeşitli hücre sistemleriyle inşa edilen asansör boşlukları ve merdivenlerle prefabrik panellerden yardım alınarak çeşitli kombinasyonlarda karışık sistemler oluşturabilmek mümkündür.

1 Comment

  • Prefabrik Sundurma Kirişi Nedir? | Beltaş Yapı Elemanları

    […] Prefabrik sundurma kirişi, fabrika ortamında üretimi gerçekleştirilen prefabrik sanayi yapılarında kullanılan kirişlerdendir. Bu türden yapılarda sundurma kirişi çeşitlerinin önemi büyük olurken, halihazırdaki yapıların kolonlarına sabitleneceğinden yüksek kottaki kolonların ölçülerine göre üretilmesi mantıklı olacaktır. Prefabrik sundurma kirişi aynı zamanda taşıyıcı niteliğe sahip beton prefabrik elemanı olarak da ifade edilebilmektedir. […]

Leave A Comment

Projenizi inceleyerek hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmak için sizi arayalım.

Ücretsiz Analiz Talep Et