1990'dan bugüne büyüyen tecrübemizle!
Prefabrik Döşeme Kirişi Nedir?

Prefabrik Döşeme Kirişi Nedir?

Tasarlanan prefabrik yapılarda, zemin ya da tavan bölmelerinde farklı döşeme plakları kullanılır. Yapılarda hedeflenen sağlamlık ve kullanılabilirlik için döşeme plaklarının kirişler üzerinde yerleşmesi gereklidir. Yapılar içerisinde kullanılan malzemelerin özellikle prefabrik döşeme kirişi (öngermeli) kısmında döşeme plaklarının yerleştirileceği alanlarda kolon kısmında bağlı olması gerekir.

Prefabrik döşeme kirişi, yapıların içerisinde kullanılan, kenar ve orta kolonlar üzerinde bulunan bağlantı yerleri yere paralel olmalıdır. Burada prefabrik döşeme kirişi, zemine karşı oluşan baskının, kolonlar aracılığıyla azaltılmasını sağlar. Plaklardan gelen yükler kolonların üzerine aktarıldığı için döşeme kirişlerindeki yapılar da maksimum yük durumu göz önünde bulundurularak ayarlanır.

Prefabrik Döşeme Kirişleri Nasıl Tasarlanır?

Prefabrik döşeme kirişi (öngermeli) tasarımlar yapılırken ayrıcalık gösterilmesi gereken iki unsur vardır. Bunlar; bina büyüklüğü ve kolon açıklık mesafesidir. Ayrıca döşeme plaklarında kullanılan bağlantıların kolay ve sağlam olması için döşeme kirişlerinde vidalı bağlantı için özel tasarımlar oluşturulmalıdır. Döşeme kirişleri en çok;

 • Prefabrik sanayi yapılarının zeminlerinde,
 • Ara katlarında,
 • Çatı sistemlerinde, kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra çok katlı prefabrik yapılarda ve kat zemini oluşturulması aşamasında da tasarımlar oluşturulabilir. Döşeme kirişlerinin tasarımları ise;

 • Prefabrik boşluklu döşeme plağı,
 • Prefabrik TT plak döşeme,
 • Prefabrik filigran döşeme, plak çeşitlerinin bağlantıları için özel tasarımla oluşturulmalıdır.

Burada en önemli kısım ise yapı ürün çeşitlerinin tasarımları sonucunda prefabrik yapılar için özel döşeme kirişleri yapmaktır.

Öngermeli Kirişlerin Kullanım Yerleri

Çok katlı binalarda ve iş yeri projelerinde, kat zeminlerini oluştururken döşeme plakları ve döşeme kirişlerinin yapıya uygun olması gerekmektedir. Öngermeli kiriş başka bir deyişle prefabrik döşeme kirişi, yapı elemanları binaları içinde zemin oluşturma haricinde bir de zemin kaplama elemanlarının bağlantılarının yapılması amacıyla da üretilir. Genelde döşeme kirişlerinin kullanıldığı yerler:

 • Çok katlı yapılar,
 • Asma katlı iş yerleri,
 • Özel tasarlanmış zemin yapıları, olmaktadır.

Tasarlanan döşeme kirişleri binanın destek elemanı olarak görülen kolonlar için oluşturulan özel bağlantı noktalarına bağlantı oluştururlar. Zemin üzerinde oluşan yük, döşeme plakları ile döşeme kirişlerine aktarılarak kolonlara doğru bir yük dağılımı gösterir.

İş Gücünü Azaltan Seri ve Hızlı Üretim

Öngermeli yapı elemanlarının kullanılacağı, çok katlı olan yapı projelerinin hazırlanmasında tasarım için yapıların iç açıklığını oluşturan kolon yerleştirmelerine dikkat edilmektedir. Prefabrikler için tasarımda kullanılacak destek elemanları; döşeme kirişleri, kolon, çatı makası, aşık kiriş vb.

Bu elemanların üretimleri, prefabrik beton malzemeler ve donatılarda kullanılan sağlam malzemelerle yapılmaktadır. Seri üretim sistemi içerisinde kullanılması, tüm müşteriler için prefabrik yapıların daha ekonomik fiyatlar sunması demektir. Seri ve hızlı üretim sayesinde iş gücü azalırken, kurulum maliyetlerinin de düşük olması ayrıca bir avantaj oluşturur.

Prefabrik Beton Döşeme Kirişleri

Döşeme kirişleri, prefabrik sanayi yapılarında ve diğer yapılarda kat oluşturabilmek için paralel olarak kolonlar arasında yerleştirilmelidir. Prefabrik beton döşemelerin üretimi sonrasında tüm yapı malzemelerinde, kurulacak bölgeye taşınma ön planda tutulur. Bu işlemler de firma tarafından uzman personeller ve özel araçlarla gerçekleştirilir. Çelik donatılarla oluşturulan döşeme kirişleri, betonarme yapı malzemesi olarak üretilir. Zemini yapılacak olan döşemeler için her bir plak parçası sağlam bağlantılarla oluşturulmalıdır. Bunun olması için kullanılacak döşeme plak yapısına vida bağlantı noktaları oluşturulur. Ayrıca prefabrik döşeme kirişinde, kolonlar üzerine geçme ve pimli sistemler ile bağlantı kurulur. Bu konuda uzmanlar tüm bağlantıları sağlam olarak uygular.

Kat Oluşumu için Kiriş Tasarımları

Prefabrik yapılarda kullanılan ve yapı içinde kat oluşturan döşeme kirişlerinde tasarımlar, yapıların özellikleri baz alınarak yapılır. Örneğin, modern tasarıma sahip çok katlı prefabriklerde öngermeli döşeme kirişleri bina yapısına göre ölçülendirilir. Bunun yanı sıra oluşacak yüklerin hesabına göre dayanıklılık oranı da belirlenir. Bu kirişlerin tasarımlarında, kenar kirişleri ve orta kirişler farklı ölçü ve şekillere göre yapılır. Kiriş kesitleri ve uzunlukları, bağlantı kurulacak olan kolon açıklığına göre ayarlanır.

Prefabrik Binaların Dayanıklı Olması

Prefabrik binalarda istenen dayanıklılığı elde etmek için her bir yapı malzemesinin, yangın ve deprem gibi olaylara karşı dayanıklı üretimi yapılmalıdır. Prefabrik döşeme kirişi parçalarının her biri, C40 beton ürünleri kullanılarak üretilmeli ve dış darbelere karşı dayanıklı duruma getirilmelidir. Ayrıca yapı elemanlarının her birisi için özel hesaplamalar yapılmalı ve dayanıklı malzemelerle üretimi gerçekleşmelidir. Bunun sonucunda uzun ömürlü ve ekonomik binalar elde edilebilir.

1 Comment

 • Hamza

  Statik proje, konusunda tecrübeli İnşaat Mühendisi tarafından yapılmalıdır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim

Leave A Comment

Projenizi inceleyerek hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmak için sizi arayalım.

Ücretsiz Analiz Talep Et