1990'dan bugüne büyüyen tecrübemizle!
Öngörmeli Köprü Kirişi Nedir?

Öngermeli Köprü Kirişi Nedir?

Köprü elemanları için oluşabilecek bazı olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için öngermeli köprü kirişi önemlidir. Çekme gereçlerine karşı yeterli dayanımı gösteremeyen betonlar, gerilmeleri kaldıramayarak oluşabilecek yüklerden etkilenebilmektedir. Mevcut yüklerin dengelemesini sağlamak ve bu durumları ortadan kaldırmak için betona belirli bir zaman aralığında, sürekli ve yapay bir gerilme verilir. Bu sebeple betonun yüklere dayanma gücü değerlendirilir. Bu durum da öngerme olarak isimlendirilmektedir.

Öngermeli köprü kirişi, özellikle karayolları ve otoyol projelerinde sıklıkla tercih edilir. Bu yapılar çok fazla yüke maruz kaldıkları için dolayısı ile yüksek dayanıma sahip betonların kullanımı önemlidir. Öngermeli köprü kirişi, ayaklar üzerinde aralıklı olarak veya bitişik olarak yerleştirilebilir. Bu betonlara öngerme işleminin uygulanması ile belirli bir dayanım kazanılmaktadır. Bu durum da daha iyi bir yapının sağlanması anlamına gelir. Karayolları veya otoyollar daha dayanıklı bir betondan imal edilmiş olur ve zamanla herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaz.

Öngermeli Köprü Kirişleri Nerelerde Kullanılır?

Öngermeli köprü kirişi farklı kullanım alanlarına sahiptir. Özellikle otoyolların düzenlenmesi aşamasında öngermeli prefabrik kirişler daha da gündeme gelmiştir. Dolayısı ile öngerme işlemi daha çok önem kazanmıştır. Öngermeli prefabrik kirişlerin ya da öngermeli betonların yaygın olarak kullanıldığı diğer yerler ise omega ve I kesitli prefabrike köprü kirişleridir. Sabit ve hareketli yüklerin oluşması nedeni ile köprü kirişlerinde oluşabilecek çekme gerilmelerinin, uygulanacak ön germe kuvveti ile azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Kirişlerin farklı yapı özellikleri belirlenerek buna uygun şekilde gerçekleştirilen üretimler, uzun bir zaman diliminde kullanım imkanı sağlamaktadırlar.

Öngermeli Köprü Kirişlerinin Üretim Aşamaları Nasıldır?

Öngermeli köprü kirişinin üretim aşamalarından ilki proje planlamasına uygun kalıpların hazırlanmasıdır. Kalıpların hazırlanma süreci tamamlandıktan sonra yine projeye uygun olarak donatının kalıp içine taşıma ve öngerme çelik halatların kalıp içine sürülme işlemi gerçekleştirilir. Germe basıncı 280 bar olup, bu işlemin gerçekleştirilmesi anında dikkat edilmesi gereken 3 önemli husus vardır. Bunlar;

 • Çelik halatların uygun büyüklükte olması,
 • Çelik halatların uygun sayıda olması,
 • Sürülen halatların halat germe makinesinde proje uygun olarak gerilmesidir.

Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra projeye uygun türde ve sayıda betonun santralde hazırlanması işlemi gerçekleştirilir ve betonlar hazır hale gelmiş olur. Hazır olan betonun kalıplara dökülmesi gerekmektedir. Kalıplara dökülürken mikser ya da kova kullanılmaktadır. Döküm işlemi tamamlanınca kalıplar branda ile kapatılır, kürleme işlemi yapılır. Kürleme işlemi ise doğru sürede buhar verilerek yapılır. Artık ürün hazırdır. Son aşamada ise kalıptan çıkarma ve stok sahasına taşıma işlemi gerçekleştirilir.

Köprü Kirişi İmalat Aşamaları

Köprü kirişleri farklı imalat aşamalarından oluşmaktadır. Her bir aşama kendi içinde birçok farklı detay barındırmak ile birlikte, oldukça önemlidir. Ayrıca her bir imalat aşamasının doğru şekilde ilerlemesi bir sonraki aşamada sorun yaşanmaması açısından önemli bir detaydır. Dolayısı ile bu imalat aşamalarının birbiri ile bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Köprü kiriş aşamaları;

 • Proje aşaması,
 • Üretim aşaması,
 • Nakliye aşaması,
 • Montaj aşamasından oluşmaktadır.

Köprü kirişlerinin proje aşamasında, yapının imalatı ve yerinde montajının doğru bir şekilde sağlanması için her detayın incelendiği ve iyi bir şekilde tasarlandığı bir proje hazırlanması gerekmektedir. Betonun su içeriğinden, montaj işlemlerinin belirlenen zaman içinde tamamlanmasına kadar birçok farklı detay projelendirme aşamasında yer alabilmektedir. Projelendirme aşaması ile ileride karşılaşılması muhtemel olan birçok sorun ele alınabilmektedir. Bu aşamada farklı analiz programları kullanılmaktadır.

 • Üretim aşamasında;
 • Kullanılan malzeme,
 • Kiriş özellikleri,
 • Kiriş aralığı,
 • Üst yapı malzemelerinin özellikleri,
 • Donatı malzemelerinin özellikleri,
 • Modüler oran ve dönüştürülmüş döşeme özellikleri,
 • Yapımı gerçekleştirilecek kirişin geometrik özellikleri,
 • Mesnet özellikleri gibi çeşitli konular ele alınarak doğru ve eksiksiz şekilde üretim gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Nakliye aşamasında, üretimi tamamlanan öngermeli köprü kirişinin, zarar görmeden en kısa sürede montaj alanına nakliyesi sağlanmaktadır. Bir diğer önemli husus ise çevrenin zarar görmemesidir.

1 Comment

 • Köprü ve Viyadük Arasındaki Fark | Beltaş Yapı Elemanları

  […] Bunu Biliyor Musunuz?: Öngermeli Köprü Kirişi Nedir? […]

Leave A Comment

Projenizi inceleyerek hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmak için sizi arayalım.

Ücretsiz Analiz Talep Et