1990'dan bugüne büyüyen tecrübemizle!
Kolon Nedir?

Kolon Nedir?

Kolonlar betonarme yapılarda inşa aşamasında olan binalarda kirişlerin yükünü temele ileten yapıdır. Taşıyıcı görevi gören bu yapı düşey yapıdadır ve iki türden oluşur. Bunlardan biri boyuna donatı olarak adlandırılır. Boyuna donatılar kolona gelen eksensel basıncı karşılar. Diğeri ise boyuna donatının burkularak betonu parçalamasını önlemek amacıyla kullanılan enine donatılar olarak bilinir. Diğer adı etriyedir.

Kolon Nedir? Ne İşe Yarar?

Bina inşa süresinde binanın yapısını koruyabilmesi için oluşturulan sütunlara denir. Kolonlar iki çeşitten oluşur ve birbirini dengelerler. Bu çeşitlerden ilki boyuna donatıdır. Boyuna donatılar, eksensel basıncı karşılayarak zemine aktarır. Boyuna donatıları dengelemek için enine donatılar kullanılır. Enine donatılar, boyuna donatılarda oluşan baskı sonucu burkularak yapı betonunun parçalamasını önler.

Kolonlar, oluşturulan betonarme yapıların planlanan şekli alabilmesine yardımcı olur. Yapılar donatıların üstünde ve etrafında inşa edilir. Bu şekilde bina istenilen şekle ve uzunluğa kavuşurken sağlamlaşır.

Donatıların boyutları ve ağırlıkları inşa edilen yapıya göre farklılık gösterebilir. Birçok katı olan bir bina ile prefabrik sanayi yapılarında kullanılan donatılar aynı değildir. Bunu belirlemek için inşa edilecek yapının önce projesi oluşturulur. Hemen ardından donatıların uzunluk ve ağırlıkları belirlenir.

Hangi Yapılarda Kolon Gerekir?

Tüm yapılarda kullanılırlar. Fakat kullanılan donatıların boyutları, ağırlıkları ve şekilleri değişkenlik gösterebilir. Binanın projesine ve istenilen ölçülere göre özellikleri de değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yapılarda birden çok donatı şekli kullanılabilir.

Prefabrik sanayi yapılarında kullanılan donatı çeşitleri veya mimari yapılarda kullanılan donatı çeşitleri farklı olabilmektedir. Fakat en çok tercih edilen dikdörtgen şeklindir. Bununla birlikte silindir şekli de mevcuttur fakat işlevsel açıdan çok tercih edilmezler.

Kolon Yapımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İlk olarak mutlaka yapı projesi incelenmelidir. Yapının kapsayacağı alan ve yapılacağı bölgeye göre donatıların boyutları ve ağırlığı tespit edilmelidir. Hemen ardından yapıya uygun şekiller tespit edilir. Yapılarda genellikle dikdörtgen şekli kullanılsa da bazen farklı şekillerde de ek olarak kullanılabilir. Yapının çeşidine göre bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Leave A Comment

Projenizi inceleyerek hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmak için sizi arayalım.

Ücretsiz Analiz Talep Et